ua
ru

Стічні води

Сточні води, класифікація стічних вод.

Насамперед перед тим як розглядати типи стічних вод, їх відмінності, а також методи їх очищення давайте з'ясуємо, що таке стічні води.

Стічні води - це ті води, які після використання були забруднені, тобто придбали домішки, а також атмосферні осади, що відводяться із населених пунктів, доріг.

Стічні води в Україні регламентуються ДСТУ 7369:2013, цим стандартом наводяться вимоги щодо якості стічних вод, якості опадів у стічних водах, а також вимоги до їх повторного використання.
 

Класифікація стічних вод:

  • Господарсько-побутові стічні води – це ті, що скидаються із житлових будинків, громадських закладів тощо. Здебільшого стоки забруднені фізіологічними продуктами життєдіяльності людини, побутовою хімією та всім тим, що скидається у каналізаційний колектор із житлових будинків чи громадських місць;
  • Промислові стічні води – цю групу умовно можна розділити на виробничі та технологічні стічні води. Так, виробничий стік утворюється при виробництві будь-якої продукції, технологічний - це води, які використовуються як охолоджувачі в різних системах, а також стічні води, що утворилися в процесі промивання технічного обладнання;
  • Поверхневі (зливові стічні води) – це атмосферні опади та інші стоки, що відводяться за допомогою зливової каналізації.
     

Склад стічних вод

Кожен вид стічних вод має різний хімічний та біологічний склад. Так, господарсько-побутові є складною сумішшю, що складається з води (приблизно на 99%) разом з органічними та неорганічними речовинами. Ці речовини або домішки включають побутову хімію, продукти життєдіяльності людини, залишки їжі, косметичні засоби і т.д. Так як у побутових стічних водах містяться органічні забруднювачі, вони також містять велику кількість мікроорганізмів, деякі з них є патогенними. У стічних водах можуть бути різноманітні бактеріальні захворювання, а також яйця гельмінтів.

Промисловий стік може містити найнесподіваніші комбінації забруднень залежно від промислового комплексу, що його виробляє. Склад та концентрацію забруднювачів визначають такі фактори:

  • вид промислового виробництва та характер технологічного процесу;
  • склад вихідного матеріалу та продукції, що випускається;
  • склад води, що входить;
  • технологічний режим;

Концентрації різноманітних речовин у стічних водах підприємств неоднакові і можуть змінюватися навіть у межах одного виробництва.

Поверхневі стоки у своєму складі переважно мають мінеральні домішки (пісок, глина тощо), а також нафтопродукти. Тобто ті забруднення, які змиваються водою з доріг, тротуарів, дахів будівель тощо.
 

Вплив стічних вод на природу

Слід пам'ятати, що неочищені стічні води вкрай негативно впливають на навколишнє середовище. Перед тим, як скидати або в особливих випадках консервувати стоки, їх потрібно очистити різного ступеня в залежності від виду забруднення.

Скидання стічних вод, які не пройшли повного очищення на очисних спорудах, завдають колосальної шкоди навколишньому середовищу. Щоправда, навіть глибоке очищення стоків не завжди є гарантією безпеки. Адже витік не призначених для скидання у водоймища стоків або локальна повінь можуть призвести до забруднення річок, озер, а в особливих випадках морів та океанів, що може призвести до загибелі великої кількості водних мешканців.

Попадання неочищених стоків у водоймища може спровокувати спалах різних бактеріальних захворювань, а також – хімічне, біологічне, а також радіоактивне зараження місцевості.

Найбільш небезпечними для навколишнього середовища є неочищені промислові стоки. Вони часто містять отруйні речовини, радіоактивні відходи тощо. Не дарма, промислові стоки вважаються найважчими для очищення.
 

Очищення стічних вод

Очистити стоки використовуючи лише фільтр – неможливо. Очищення стічних вод – це складна технологія, яка включає механічні, біологічні, хімічні та фізичні методи.

Механічний метод полягає в очищенні води від завислих речовин, нерозчинних частинок та інших домішок шляхом її проціджування крізь різні фільтруючі матеріали та відстоювання. До цього методу відноситься очищення з використанням решіток, жироуловлювачів, пісковловлювачів, сепараторів, а також різноманітних фільтрів. Механічна очистка вважається першим етапом очищення води.

Біологічний спосіб очищення полягає у використання станцій біологічної очистки стічних вод, в яких відбувається насичення води киснем, внаслідок чого частина забруднень окислюється, а інша частина забирається колоніями активного мулу. Такі установки переважно використовують очисні споруди господарсько-побутових стоків.

Хімічний метод очищення полягає у використанні різноманітних реагентів, для очищення води. Це можуть як коагулянти та флокулянти, які використовують для поліпшення ефекту фільтрації води, так і різні речовини, що містять хлор, які дозують в технічний трубопровід для дезінфекції стічних вод.

Фізичний метод очищення полягає в очищенні води за допомогою фізичного впливу або на воду або забруднювач. До цього методу ставитися - кип'ятіння, ультрафіолетова обробка, електрокоагуляція, використання центрифуги і т.д.

Таким чином стічні води каналізації можна очистити безліччю способів, достатньо підібрати найбільш оптимальний.

ПОТРІБНА

КОНСУЛЬТАЦІЯ

СПЕЦІАЛІСТА?